Vaterland lå rett utenfor Oslos gamle byvoll – med hovedinnfartsveien Vaterlands Storgade, fra Vaterlands bru til dagens Storgata. Gata fikk senere navnet Brugata. Flere av Oslos handelshus hadde sin opprinnelse her. Hit kom bønder og kramfolk for å gjøre sin handel – utenfor selve byen som hadde strengere regler for kjøp og salg.

HjemBlind

 

Gunerius
Logoen til Gunerius er en moderne forenkling av den originale, og består av kun navntrekket – uten noe form for symbol. Kjøpesenterkomplekset er forsynt med neonskilt i alle himmelretninger. I de største, som på taket, er fonten trukket opp med paralelle neonrør – outline. Mens de mindre variantene på gatenivå er enkeltlinjet.
Gunerius
Kjøpmannen Gunerius Pettersen etablerte sin virksomhet her i 1852. Han drev med bondehandel, systuer, brennvinsstue og en ganske så omfattende detaljhandel. Det nåværende kjøpesenteret med adresse Storgata 34 er bygget ut i flere trinn siden Anselm Liljestrøm tegnet den første i 1879.

Området rundt Samfunnshuset i neon:

Oslo sportslager

Samfunnshuset

Sentrum Scene

Gunerius