HjemBlind

Oppført for Oslo Byhall A/S i 1990 med adresse Sonja Henies plass 2. Byens storstue med plass for inntil 9000 tilskuere – litt avhengig av type arrangement. Neonskiltet på taket er umiskjennelig 80-talls post-moderne. 80-tallet varte som kjent et godt stykke inn på 90-tallet. Fasaden er utviklet av billedkunstneren Guttorm Guttormsgård og keramikeren Søren Ubisch i samarbeid med arkitektene.

Oslo Spektrum kan islegges for ishockeykamper, fylles med sagflis for Oslo Horseshow brukes til messer eller som superkino med megalerret. Men brukes mest til konserter. Hallen er utrolig fleksbel og de nevnte skiftene kan gjøres nesten over natta.

 

Oslo Spektrum ble til under økonimisk turbulente forhold. Etter krakket i 1987 knaket det i byggebransjen – selv om det tok litt lenger tid enn andre jappebransjer. Oslo Spektrum, Oslo Galleriet, Selmer og K-bank knaket litt mer enn andre – Selmer konka, K-bank ble satt under statlig administrasjon, men Oslo fikk sin storstue.
Oslo Spektrum

Grønland i Neon:

Oslo Spektrum

Postgirobygget

Bussterminalen

Pigalle

Adam og Eva

Tandbergs elektriske as

Jens Evensen