Barokk og modernisme i middelalderinnfatning

Døpefont av Thomas BlixKirkens nåværende innredning er fra 1950-årene, men har enkelte inventarstykker som stammer fra 1600- og 1700-årene.

Av innredning og inventar fra tiden før reformasjonen er ingenting bevart. En del av utstyret ble antagelig fjernet eller ødelagt da kirken ble plyndret i 1532, særlig altersølv og andre verdisaker. Ved brannen i 1592 er sannsynligvis mer gått tapt.

Av klokker Svendsens nedtegnelser

Den senere innredning forsvant dels ved brannen i 1703, dels ved restaureringen i 1800-årene, men er i noen utstrekning kjent gjennom kirkeregnskapene og andre kilder, blant annet en plan av kirken fra 1771 og klokker Svendsens beskrivelse fra 1851. Ut fra kirkeregnskapene synes det særlig å være foretatt innredningsarbeider i 1630- og 1690-årene, men det er usikkert hvor mye som da var fornyelser eller større endringer.

Ved brannen i 1703 ble bare noe inventar og løsøre reddet. Forøvrig måtte alt fornyes, i første omgang delvis provisorisk. Denne innredning har trolig i hovedtrekkene fulgt den som fantes i 1600-årene og var med en del mindre forandringer bevart frem til restaureringen i forrige århundre.

Det opprinnelige apsisvinduet gjenåpnes i 1955

Moseid røde juvelVed nyinnredningen i 1950-årene ble det lagt vekt på at inventaret  skulle innordnes kirkerommet. Orgelgalleriet i vest ble derfor tatt  ned av hensyn til romvirkningen. Orgelet ble i stedet flyttet til nordre  del av tverrskipet. Til all innredning ble det anvendt lyst tre.

Kirken fikk et enkelt alter med kors og knefall som er trukket  noe frem. Alterutstyret ble delvis fornyet, i stor utstrekning ved  gaver. Det opprinnelige apsisvindu ble gjenåpnet og ble utsmykket  med glassmaleri med fremstilling av den seirende Kristus, utført avTorvald Moseid..

Prekestolen ble restaurert og fikk tilbake de opprinnelige farger.  Samtidig fikk kirken tilbake døpefonten fra 1715.  Kapellet ble gjeninnredet med alter og sitteplasser. Det lille østvinduet  fikk glassmaleri med stilisert rankemotiv.

Glassmaleriene fra forrige århundre  ble fjernet, med unntak av det ene øverst i gavlen. I stedet fikk kirken vinduer med antikkglass i blyinnfatning. Kirkens lysekroner ble likeledes tatt ned, men er senere hengt opp igjen. Av eldre inventar har kirken dessuten den jernbeslåtte kiste fra 1656 og to lysestaker fra 1678.

Torvald Kildal Moseid

Født 4. august 1917 i Byglandsfjord, død 13. januar 2000 i Oslo. Han er særlig kjent for sine svært lange, broderte friser. Frisen De fire årstider, som han laget fra 1965 til 1977, er 62 meter lang.Teppet bleforslått plassert i Operaen i Bjørvika, men utsmykkingsutvalget takket nei. Les NRKs artikkel om saken.

Torvald Moseid var den yngste i en søskenflokk på åtte barn etter foreldrene Telllef O. Moseid og Mari Moseid, født Kildal. Etter oppfordring søkte han Statens håndverks- og kunstindustriskole og fikk plass der våren 1940. På grunn av andre verdenskrig ble studiene amputerte, men våren 1943 ble han tatt opp på Statens Kunstakademi. Men også der ble studiene hindret av krigen.

I 1945 var han i et halvt år hospitant ved Marie Gudme Leths stofftrykkverksted i København. Deretter fikk han jobb som assistent ved tegnekontoret til Christiania Glasmagasin før han ble hospitant ved Den kongelige Porcelainsfabrik i København igjen.

Prekestol: Fra 1715 Thomas Blix av tre med arkantusranker

Døpefont: Fra 1715 Thomas Blix av tre formet som et barn som bærer en skål på hodet

Alter: Alterbord, glassmaleri over alteret Thorvald Moseid motiv Den Seirende Kristus 1950

Diverse: Hovedmotivet fra den gamle altertavlen fra 1700-tallet er bevart og henger på veggen, motiv nattverden

 

Detalj fra prekestolen

 

Thomas Blix, Thomas Olsen Blix, Latinisert Blixius, Født 1676 i Hof (nå Åsnes), Hedmark; Død 1729 i Sør-Odal. Maler og billedhugger.

Som treskjærer er han mester for den rike akantus-prekestolen i Gamle Aker kirke i Oslo, som han også har malt. Kjennskapet til hans trearbeider har imidlertid vært noe mangelfullt. Men pålitelige opplysninger forteller om en inskripsjon som tidligere fantes i Gamle Aker kirke: “.... Thomas Blixius Sculpsit et pinxit MDCC XV”.

 

Torvald Moseid

Torvald Kildal Moseid. Foto: Pål Tegnander/NRK