Koret fyller kirkerommet med tonesatt budskap

Med anglikansk kirkemusikalsk tradisjon i ryggen, startet kantor Olaf Buverud Gamle Aker kirkekor i 1982 og ledet koret frem til 2000. Koret har sitt faste virke ved gudstjenestene i Gamle Aker kirke hvor bl.a. messeleddene synges. Koret er stolte av å fylle kirkerommet med et viktig, tonesatt budskap. Korets tjeneste i Oslos eldste stående byggverk hjelper og på den atmosfæren kirken vår er kjent for. Koret fremfører jevnlig større liturgiske verk ved høymesser i Gamle Aker kirke, både samtids verk og musikk fra tidligere epoker. Nevnes kan verker av bl.a. Bach, Mozart, Gounod, Dvorák, Rheinberger, Kverno og Draagen. Fast på programmet hver advent er “Lessons & Carols”, en førjulsgudstjeneste, og flere ganger hvert semester “Evensongs”, en aftensang – begge etter engelsk mønster.

Colin Smith

Korets dirigent heter Colin Smith. Utenom musikken er øl, vin og kino blant hans største interesser.

Koret gjennomfører også en viss utadrettet virksomhet som: Gudstjenestesang i andre menigheter og kirker i Norge, besøk i utenlandske menigheter som Peterskirken i Roma, engelske menigheter, den ortodokse kirke i Moskva og St. Petersburg samt deltakelse i Oslo Internasjonale KirkemusikkfestivalMed anglikansk kirkemusikalsk tradisjon i ryggen, startet kantor Olaf Buverud Gamle Aker kirkekor i 1982 og ledet koret frem til 2000. Koret har sitt faste virke ved gudstjenestene i Gamle Aker kirke hvor bl.a. messeleddene synges. Koret er stolte av å fylle kirkerommet med et viktig, tonesatt budskap. Korets tjeneste i Oslos eldste stående byggverk hjelper og på den atmosfæren kirken vår er kjent for. Koret fremfører jevnlig større liturgiske verk ved høymesser i Gamle Aker kirke, både samtids- verk og musikk fra tidligere epoker. Nevnes kan verker av bl.a. Bach, Mozart, Gounod, Dvorák, Rheinberger, Kverno og Draagen. Fast på programmet hver advent er ”Lessons Carols”, en førjuls- gudstjeneste, og flere ganger hvert semester ”Evensongs”, en aftensang – begge etter engelsk mønster.

 


Julekonsert 9. desember 2021 – med KSS Alumnae og DnS Pluss

 

Korene springer ut fra UiOs offisielle universitetskor, Kvindelige Studenters Sangforening og Den norske Studentersangforening og ble stiftet henholdsvis 2011 og 2016.

Tre messer på CD 

De tre messene på denne CD'en er skrevet for, og urframført i Gamle Aker kirke. Komponistene, som også dirigerer hver sin messe, har alle bakgrunn som kantorer i Gamle Aker kirke. Messene er tenkt, og benyttet som gudstjenestemusikk.

Vel, CD er nå et såpass utdatert format (siden jeg lagde dette nettstedet i 2010) at jeg tviler på om den er å få tak i, annet enn som brukt. 

Du kan lese mer på  kirkekorets Facebook-side,