Første kirkestopp på pilgrimsleden Oslo

Om man kommer fra Europa med båt til Oslo er det vanlig å starte denne delen av pilgrimsferden nede på øra, ved Mariakirkens ruiner. Deretter tar man seg opp til Gamle Aker kirke, en menighet midt i storbyen i spennet mellom historiens arv og byens pulserende liv, med et åpent nærvær for mennesker i nærmiljøet. Et mål for pilegrimer og besøkende fra mange land.

Satelittfoto av Gamle Aker kirke

Se flyfoto i retning: NORD | SØR | ØST | VEST. Kilde: Gule sider / Eniro Norge

Nærmiljø

Gamle Aker menighets område er like nord for Oslo sentrum vest for Akerselven, sentralt i Bydel St.Hanshaugen. Menigheten grenser til Trefoldighet i syd, Paulus, Iladalen og Sagene i øst, Lovisenberg i nord og Markus i vest. Det meste av bebyggelsen er leiligheter fra 1880-årene og blokker fra mellomkrigstiden. Trehusene på Akerryggen: Telthusbakken og Bergfjerdingen hører også med. Handlegate i Ullevålsveien og Ilasenteret. Parken St.Hanshaugen, parken ved Alexander Kiellands plass, Vår Frelsers gravlund, Gamle Aker kirkegård, parsellhagene ved Maridalsveien og grøntområdet langs Kjærlighetsstien gir området luft og preg av grønt. Svært populært boområde for studenter og andre unge, urbane mennesker. Befolkning bosatt i soknet: 7 288.

Gamle Aker menighet

En åpen folkekirkemenighet med mye av sin virksomhet knyttet til gudstjenester og kirkemusikalsk virksomhet i den gamle kirken. Aktivt kirkekor inspirert av anglikansk tradisjon deltar ved et flertall av menighetens gudstjenester.

Den norske kirkes våpenskjold

DEN NORSKE KIRKE
Gamle Aker menighet

Den norske kirke, også kalt statskirken (offisiell betegnelse til 1969), er den offentlige kirken i Norge. I 1537 (etter reformasjonen) innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet.

Gamle Aker kirkes hjemmeside

 

Pilgrimsmerket

Pilgrimsmerket

Pilgrimsmerket består av en valknute, som symbol for en severdighet, og et kors med tre utbøyde spisser i korsendene. Korsformen i pilgrimsmerket omtales som Olavskors. Symbolet benyttes for å markere steder på pilegrimsleden til Trondheim, som har dokumentert tilknytning til den middelalderske tradisjon om pilegrimsferd til Olav den helliges skrin i Nidaros domkirke. Fra Gamle Aker kirke og til Nidarosdomen er det 390 km, mens det er er 3 227 km til Santiago de Compostela