Om dette nettstedet

Bildene på disse sidene er i hovedsak tatt av meg; disse er samlet på de tre første oversiktssidene under “bildegallerier”. Det meste av historiske fotografier er lånt, med tillatelse, fra Oslo byarkiv – her gjengitt med den oppløsning som hos www.oslobilder.no og Byarkivet. Bilder med høyere oppløsning kan imidlertid kjøpes fra begge de to nevnte nettsteder.

Bilder og illustrasjoner er også klarert med Kunnskapsforlaget, NRK, NGI, Naturhistorisk museum og bladet Dykking. De to gjengivelsene av Edvard Munchs bilder er klarert med Munch-museet og BONO på begrensede vilkår. Dette materialet er brukt med kildehenvisninger. Øvrige riss, tegninger og illustrasjoner, som til tidslinjen, er enten gamle nok til at kan brukes fritt, er offentlig eie eller hentet fra bildesamlinger for fri bruk.

Om vignetten med tornekronen

PrekestolenVignetten på sidenes øverste høyre hjørne er laget av meg, basert på prekestolkledet i kirka. TornekransDette kledet er laget i 1979 av Berit Vik, ektefelle til daværende sokneprest Samson Vik. Så vidt vites var hun en dyktig amatør i tekstilkunst. Tornekransen kan være hentet fra boken Kristne symboler, av J. Ursin, utgitt av Land og kirke i 1949. Den er også presentert som symbol til bruk på stola i fastetiden, jfr. nettstedet til Den norske kirke.

Kilde her er presten Gamle Aker kirke, Sylvi Baardseth Panjwani, som videre forteller at det var sokneprest Samson Vik som samme år dekorerte lesepulten for at den skulle stå i stil med prekestolhimlingen som kom på plass 31.mars 1968. Lesepulten var blitt funnet i kjelleren, og var opprinnelig gråmalt.

Behovet for egen lesepult kom med den liturgirevisjonen som var skjedd like før. Ny liturgi som nevner lesepult som et nytt møbel i vår tradisjon, ble tatt i bruk 1. søndag i advent 1977. Det tok så litt tid før den enkelte kirke fant egnet lesepult. De fleste tok nok i bruk en mindre talestol som alt var i menighetens eie, og først etter en tid fikk laget noe spesielt. Lesepulten som Samson Vik hadde funnet og så dekorert, ble tatt i bruk Såmannssøndag, 11.februar 1979, altså bare litt over et år etter ny liturgi var innført.

Navigeringen på nettstedet

Lenkelista i venstre spalte er uforandret gjennom hele nettstedet og representerer kapittelinndelingen. Mens lenkene i det horisontale sorte feltet under banneret er lenker til artikler og annet som er underordnet kapitlene. Strukturen for dette er visualisert i nettstedskartet - som er tilgjengelig fra samtlige sider.

Teknologi på nettstedet

Det ble opprimmelig brukt Adobe Flash® på nettstedet. I en senere oppdatering er dette erstattet med HTML-5-løsninger

CSS

Nettstedet bruker tre stilark; et for skjerm, et for utskrift – optimalisert for lesing på papir, og et for lesebrett og taleenheter.

Validert april 2010

Samtlige sider, inkludert stilarkene validerer per april 2010.

CSS validererXHTML validerer