Hengende innrykk

  1. Den hengende innrykket er en tydligere markering av elementet i listen.

Et avsnitt kan også henges fra første tekstlinje (ofte med en stikktittel av minuskler, fet eller kursiv) når ingen punkt eller nummer er synlig.

Negativ tekst

I trykksaker bør hvit tekst på svart bakgrunn brukes med forsiktighet, og aldri i små størrelser. Tilsvarende for web-prosjekter og videoteksting er hvit tekst på svart bakgrunn en effektiv måte å få oppmerksomhet på, og fungerer godt når det er mindre tekstmengder.

Fig. 18

Å bruke stiler

Stiler er avsnittsregler som angir for eksempel hvilken font, størrelse, innrykk og linjeavstand. Hvis sideomprekkingsprogrammet støtter stiler, kan du bygge et felles sett for alle dokumentene som skal ha det samme designet.

Når malene brukes for dokumentene, kan du enkelt endre hele designet på et dokument bare ved å endre stilsettet. Til nettsider er CSS den samme typen stilsett.

Gjør det enkelt

Godt grafisk design er i hovedsak en kombinasjon av sunn fornuft og å gjøre ting enkelt. Sjekk ut publikasjoner som du kan gjøre til dine forbilder.
Her er noen grunnleggende regler.