Videre lesing

Det finnes mange bra bøker som kan gi deg mer hjelp i valg og bruk av skrifttyper og i å få mer ut av typografi som virkemiddel i design, blant annet:

På norsk:

Typografisk håndbok av Christer Hellmark. Spartacus , Oslo

Typografi og skrift av Øivin Rannem. Abstact, Oslo

På engelsk:

Beyond the Mac Is Not a Typewriter by Robin Williams. PeachpitPress, Berkeley

The Non-Designer's Design Book by Robin Williams. Peachpit Press, Berkeley

Type & Layout: How Typography and Design Can Get Your Message Across – Or Get in the Way by Colin Wheildon. Strathmoor Press, Berkeley

Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works by Erik Spiekermann. Adobe Press, San Jose

The Elements of Typographic Style by Robert Bringhurst. Hartley & Marks Publishers Inc., Vancouver

Letter Fountain by Joep Pohlen. Taschen