Typografiske mål

For å forstå hvordan typer fungerer, må du vite hvordan de måles. I utgangspunktet måles typesnittet to veier: høyde og bredde.

Typehøyde

I tidligere tider da typene ble støpt i metall, ble de solgt i beskjedne størrelser som ble målt i punkter. Dagens digitale skrifttyper kan forstørres eller forminskes ved ganske enkelt å velge, eller å angi et punktstørrelse.

Opprinnelig refererte begrepet punktstørrelsen til høyden av metallet som rommet bokstaven. Dette var litt større enn avstanden fra høyeste til laveste del av boksaven. Tradisjonelt er et punkt ca 1/72 av en tomme eller .01384 tomme.

Med bruk av desktop publishing, ble punktet nøyaktig 1/72 av en tomme. Picas er en annen måleenhet som brukes for typer; en pica tilsvarer 12 punkter, og seks pica tilsvarer en tomme.

Denne måleenheten brukes fremdeles for digitale typer. Skrifter som har svært lang overlengde og underlengde ser mindre ut enn andre skrifter når begge blir skrevet på samme punktstørrelse. Denne
forskjellen er illustrert nedenfor.

Fig. 5

Typebredde

I tillegg til høyden, er et skriftsnitt vanligvis identifisert av bredden. Bredden på et skriftsnitt er ofte uttrykt i skriften stil navn, for eksempel condensed eller extended. Andre uttrykk for bredde inkluderer compressed, expanded og wide.

Variasjoner over et tema

En skriftfamilie inneholder vanligvis minimum disse snittene; kursiv, fet og fet kursiv. Imidlertid er mange skriftfamilier designet med variasjonsmuligheter fra ultralett til ultra svart; variasjon i bredde fra condensed til extended; flere tegnsett, for eksempel kapiteler, tittelkapiteler, swash-kapiteler, oldstyle tall, alternativer, og mye mer.

Dette mangfoldet gjør at du kan tillempe akkurat det designet du ønsker og mulighet for en god del fleksibilitet. For eksempel er det ofte nødvendig å tilpasse en gitt menge tekst til en gitt plass på en side. Når plass er et problem, kan en condensed eller extended skriftsnitt være redningen!

Fig. 7