Luft

Bokstaven er definert av luften rundt den, enten mellom bokstaver, ord eller linjer.

Fast bredde versus proporsjonal bredde

Skrifter på skrivemaskiner hadde fast bredd (monospaced, også kjent som fixed pitch). Fast bredde betyr at hver karakter, enten det er en i eller en m, tar opp samme mengde plass. Monospace digitale fonter, for eksempel Courier, fungerer bra når utseende skal minn eom en gammeldags skrivemaskin – eller når tall og tegn skal korrespondere vertikalt.

monospaced (im)

proportionally spaced (im)

I dag er mesteparten av de digitale typene som brukes på datamaskiner designet for proporsjonal avstand. Med proporsjonal avstand, får hver bokstav kun så mye plass som den trenger for å være best leselig. Ved bruk av proporsjonale skrifttyper, får du plass til mer tekst på en side enn ved å bruke en monospace skrift, samtidig blir tekst mer lettlest.

Linjelengde

Jo lengre linjene blir, jo vanskeligere blir lesbarhetet – lesingen "hakkes" opp når vi må flytte blikket langt fra slutten av en linje til begynnelsen av neste. På den annen side, korte linjelengder bryter opp teksten og avbryter leseren. Den ideelle linjelengden avhenger av utformingen av skriftsnitt, skriftstørrelse, linjeavstand, og tekstlengden.

Linjeavstand (kegel)

Kegel er den vertikale avstanden mellom linjene og blir målt i punkter. I gamle dager, da typene var løse metallstykker, brukte setterne å legge inn ekstra strimler av blymellom lange linjer for å øke lesbarheten. Denne prosedyren gav opphavet til begrepet kegel. Kegel måles fra grunnlinjen av en tekstlinje til grunnlinjen av neste tekstlinje. I de fleste tekstbehandling- og layoutprogrammer kan du justere kegel for hvert avsnitt, eller hele dokumentet. Prøv ut selv disse variasjonene for å se hvordan det påvirker lesbarheten.

For stor linjeavstand er en viktig årsak til at øyet å hopper fra linje til linje og er forstyrrende for lesing. For liten linjeavsavstand skaper mørke, leseuvennlige avsnitt som kan forårsake at øyet hopper over en linje når det skanner for å finne den neste.

11 punkt skrift / 24 punkt kegel (11/24)

For stor linjeavstand er en viktig årsak til at øyet å hopper fra linje til linje og er forstyrrende for lesing. For liten linjeavsavstand skaper mørke, leseuvennlige avsnitt som kan forårsake at øyet hopper over en linje når det skanner for å finne den neste.

11 / 11