Ord- og bokstavstand

Du kan også justere ord- og bokstavavstand for å forbedre lesbarheten. Selv om alle skriftsnitt er designet med riktig avstand mellom tegn for generell bruk, kan i magen tilfeller tekstbildet både se for løs eller overfylt ut. For eksempel, ord skrevet med kun STORE BOKSTAVER (versaler) kan lett se litt for stramt ut, siden designeren forutsetter at store og små bokstaver ville bli blandet. Dersom programvaren du bruker tillater det, bør du legge inn litt luft mellom bokstavene ved bruk av kun versaler.

Fig. 8

Enkelte bokstavkombinasjoner, spesielt i ord satt i kun versaler, kan resultere i klønete avstand med mindre de er knepet. Kniping er justeringen av plass mellom bokstaverpar. Kniping er spesielt viktig ved bruk av store punktstørrelser. Husk at avstanden mellom bokstavene forstørres proposjonalt med bokstavene.

Fig. 9

Ordavstand, mellomrommet mellom ordene, bør være konstant i venstrestilt, høyrestilt eller sentrert tekst. Men for blokktekst, vil ordavstanden varierer fra linje til linje for å holde margene rette.

For å øke lesbarheten, er det viktig å holde ordavstanden så konsekvente som mulig, selv om det betyr deling av ord. Trang ordavstand gir deg mligheten til å fylle sidene med mer tekst, men kan gjøre det vanskelig å skille ordene fra hverandre. Løs ordavstand muliggjør en mindre mengde tekst, og teksten blir mindre lesbar på grunn av «hullene» som oppstår mellom ordene.

Når du setter en kolonne i blokk, med rett høyremarg – bør vi unngå for store variasjoner i ord-og bokstavavstand. Hver bokstav er utformet med såpass med luft rundt seg at det ikke skapes 'huller' i tekstbildet. Velg derfor en kolonnebredde, skrifttype, og punktstørrelse som gir en best mulig lesbarhet. I hvertfall når vi lager publikasjoner med store tekstmengder, beregnet på jevn leseflyt.

Ujevn ordavstand

Når du setter en kolonne i blokk, med rett høyremarg – bør vi unngå for store variasjoner i ord- og bokstavavstand. Hver bokstav er utformet med såpass med luft rundt seg at det ikke skapes 'huller' i tekstbildet. Velg derfor en kolonnebredde, skrifttype, og punktstørrelse som gir en best mulig lesbarhet. I hvertfall når vi lager publikasjoner med store tekstmengder, beregnet på jevn leseflyt.

Mer konsistent ordavstand, og en tydligere 'typografisk farge'