Typografisk farge

Bruk av avstand, luft sammen med utformingen av skriftsnittet påvirker det vi kan kalle typografiske farge – et begrep som kanskje kan virke misvisende i en tid med en teknologi som tillater typografen/designeren å sette en hvilken som helst farge på tekst og typer; blå, gul, fiolillabeige etc. Mens typografiske farge er egentlig valøren av grått, eller tettheten som skriftsnittet danner i en tekstboks. En bokside kan ha lys eller mørk farge, men du bør holde fargen konsekvent på samme bokside for best lesbarhet.

Fig. 10

Bruke riktig skriftsnitt

Forskjellen mellom et amatørmessig dokument og et profesjonelt er som oftest et spørsmål om detaljer. Følgende emner dekker noen av de mest oversette, eller feilhåndterte detaljer innen typografi.

Kursiv, fet og versaler

Med mindre du angir tekst som er hyperkoblet, bør du unngå å understreke tekst. Understreking er en overlevning fra skrivemaskinen, som manglet kursiv. Noen ganger er understreking imidlertid ikke til å unngå, når en font ikke inneholder en brukbar kursiv, for eksempel. Dessuten bruk kursiv med respekt for konvensjoner, som når du referer til boktitler, tidsskrift eller spill. Eller for å framheve muntlige former og spesielle uttrykk.

Hvis du vil ha noe til å stå ut fra den løpende teksten kan du også prøve med fet skrift, men husk at kontraster tiltrekker seg oppmerksomhet. Det beste layoutdesignet er tydelig i forhold til den hierarkiske strukturen for innholdet. Unngå også fet kursiv. Ordinær fet eller ordinær kursiv er som regel nok i massevis.

Enkelte dataprogrammer vil automatisk generere en slags fet eller en salgs kursiv når disse snittene ikke er bygget inn i fonten. Dette bør også unngås – datagenererte snitt blir alltid dårligere enn designede.

Unngå å bruke versaler for å fremheve tekst. De er ikke så lesbare som små bokstaver og bremser leseflyten. Når et dokumentet fordrer versaler eller kapiteler så bruk fortrinnsvis et skriftsnitt som inneholder små kapiteler, slik som i mange Adobe® skriftsnitt.

Hva kan gjøres med kapitelene i teksten din? Små kapiteler er den beste løsningen. Hvis ikke det snittet er tilgjengelige, kan vi redusere punktstørrelsen av fullstørrelse kapiteler, og legge inn litt bokstavavstand så de i kræsjer inn i hverandre.

Vanlige kapiteler

Hva kan gjøres med kapitelene i teksten din? små kapiteler er den beste løsningen. Hvis ikke det snittet er tilgjengelige, kan vi redusere punktstørrelsen av fullstørrelse kapiteler, og legge inn litt bokstavavstand så de i kræsjer inn i hverandre.

Små kapiteler

Hva kan gjøres med kapitelene i teksten din? Små kapiteler er den beste løsningen. Hvis ikke det snittet er tilgjengelige, kan vi redusere punktstørrelsen av fullstørrelse kapiteler, og legge inn litt bokstavavstand så de i kræsjer inn i hverandre.

Kapiteler med redusert størrelse