Tall i versaler og minuskler

Når du setter tall med små bokstaver (minuskler), er det best å bruke lowercase tall. Men andre ord, også tall kommer også som store og små.

De små versjoner er ofte kalt oldstyle, og de ​​inneholder tegn med overlengde og underlengde. Store tall ser fint i regneark og tekst med store bokstaver, men blir altfor dominerende i løpende tekst.

Fig. 13a Fig. 13b

Tall i versaler

Tall i minuskler


Disse tallene, 123 og 456 eller 789 til og med 0, satt i versaler ser altfor store ut i teksten.


Disse tallene, 123 og 456 eller 789 og selv 0, satt med minuskler fungerer mye bedre med tekst.

Kapiteler

Mindre versjoner av vanlige store bokstaver, versaler, kalles kapiteler. Disse får samme typografiske farge som små bokstaver i en skrifttype, og å vil være visuelt tiltalende når det brukes sammen med små bokstaver.
Noen dataprogrammer lar deg definere en kapitelstil. Dette betyr vanligvis at programmen bare minsker punktstørrelsen for versaler om til høyden av minuskler. Dette nye 'snittet' blir som regel for lys,t selv om programmet kompenserer ved å utvide typen horisontalt. Kapiteler er nyttige for avsnittsoverskrifter eller kapitteloverskrifter, til å fremheve viktige ord eller setninger i midten av en setning, eller i begynnelsen av et avsnitt for en. Ekte kapiteler vitner om et virkelig profesjonelt typografisk arbeid.

Fig. 14

Mange av Adobes OpenType fonter inneholder små kapiteler, og sideombrekkingsprogram som støtter OpenType-funksjoner, som for eksempel Adobe InDesign™, kan substitusjon av disse tegnene automatiseres.

Justeringen

Justeringen av teksten i spalter og tekstblokker påvirker stil og manér i publikasjonene dine. Når teksten har en rett, og en løs marg kan det gi et uformelt uttrykk. Venstrejustert er lettere å lese enn høyrejustert og sentrert. Unngå derfor høyrejustert – med midre det er hensiktsmessig. Unngå også sentrert tekst i større mengder, lesbarheten blir bedre når øyet skal tilbake til et fast punkt når en linje er ferdig lest. Tekst satt i blokk, med både rett høyre og rett venstre marg, blir oppfattet som mer fomell. Dett gir også plass for flere karakterer per linje. Farene er ordeling og 'huller' på linjer som utlignes maksimalt.

 

bidrar til tonen av dokumentene dine. Når teksten er justert til en margin og fillete på den andre, kan det skape et uformelt følelse. Venstrejusteres tekst er lettere å lese enn høyrejusteres tekst. Unngå høyre justering med mindre det er hensiktsmessig som et design behandling. Justert tekst justerer på både venstre og høyre side og blir brukt i aviser, nyhetsbrev, og tradisjonelt i boka arbeid. Justert tekst er ofte ansett som mer formelt enn fillete tekst. Ikke overraskende optimaliserer den mengden av kopien du kan passe på en side.

Justeringen av teksten i spalter og tekstblokker påvirker stil og manér i publikasjonene dine. Når teksten har en rett, og en løs marg kan det gi et uformelt uttrykk. Venstrejustert er lettere å lese enn høyrejustert og sentrert.

Venstrejustert

Justeringen av teksten i spalter og tekstblokker påvirker stil og manér i publikasjonene dine. Når teksten har en rett, og en løs marg kan det gi et uformelt uttrykk. Venstrejustert er lettere å lese enn høyrejustert og sentrert.

Høyrejustert

Justeringen av teksten i spalter og tekstblokker påvirker stil og manér i publikasjonene dine. Når teksten har en rett, og en løs marg kan det gi et uformelt uttrykk. Venstrejustert er lettere å lese enn høyrejustert og sentrert.

Sentrert

Justeringen av teksten i spalter og tekstblokker påvirker stil og manér i publikasjonene dine. Når teksten har en rett, og en løs marg kan det gi et uformelt uttrykk. Venstrejustert er lettere å lese enn høyrejustert og sentrert.

Blokksatt