Å kombinere skrifter i en publikasjon

Nesten alle publikasjoner vil inneholde både overskrifter og brødtekst, eventuelt annen underordnet tekstlig informasjon. Vanligvis du trenger eller ønsker å bruke ulike skrifttyper for de ulike nivåene av informasjon i publikasjonen. Dette presenterer et nytt problem - hvordan kombinerer du effektivt skriftsnitt innen en og samme publikasjon?

Det er flere mulige utfall når du kombinerer typesnitt i en publikasjon, de kan utfylle hverandre, stå i kontrast til hverandre, eller i konflikt med hverandre. Mens de to første resultatene vanligvis er gode, er det siste vanligvis dårlig. Her er noen retningslinjer for å hjelpe deg å velge:

Tilleggstips

Kulepunkter

En enkel, konsekvent brukt grafisk element kan legge smak til dokumentet og fremheve viktige punkter. I stedet for den vanlige kule, se gjennom symbolskriftene for et ornament som samsvarer med budskap og stil. Hvis dokumentet er rene og enkle, og du har bare noen få punkter, vil et ornament skape oppmerksomhet. Vær forsiktig så du ikke roter til dokumentet.